Jsme připraveni dovést Vaši firmu ke správnému výběru a kvalitní implementaci celopodnikového informačního systému díky značnému know how v oblasti ERP poradenství.

Výběr a implementace, eventuálně reimplementace ERP systému je vždy velkým zásahem do chodu společnosti. Správně zvolený a kvalitně implementovaný informační systém může vygenerovat firmě značné úspory. V opačném případě dochází často ke ztrátám značně převyšující pořizovací cenu projektu.

 

Implementace informačního systému je úzce spjata s jednotlivými procesy společnosti. Sama o sobě v případě správného postupu vede k optimalizaci klíčových procesů.

Optimalizace procesů je další výsledek spolupráce s našimi zákazníky.


Poradenství v oblasti ERP systémů

25 let zkušeností s IT technologiemi

17 let zkušeností s implementací ERP systémů

Novinky

18.12.2013

Ocenění pro implementaci v Tokoz a.s.

Projekt implementace ERP systému ve společnosti Tokoz a.s. získal první místo v rámci Soutěže CIO BW Případová studie roku 2013. Firma AppliCon IT na něm zajišťovala projektový management.

 


18.12.2013

Výběr a implementace ERP pro ZC a Filuna s.r.o.

Společnost ZC s.r.o. a Filuna s.r.o. spolupracují s firmou AppliCon IT při výběru a implementaci ERP systému.
Všechny novinky >>

Implementované systémy

MFG Pro IFS Navision Movex JDE BAANSAPOracle Microsoft Dynamics Helios Infor