Reference - ZAT

ZAT
Pan Ing. Zdeněk Špelina s naší firmou spolupracoval během výběru a implementace celopodnikového informačního systému.Naše firma se během výběrového řízení rozhodla pro systém IFS. V dnešní době tento systém pokrývá všechny naše podnikové procesy a slouží nám jako efektivní nástroj pro řízení společnosti na všech úrovních.
Přínos pana Ing. Zdeňka Špeliny vidíme především v důkladné znalosti trhu ERP systémů, hluboké orientaci v problematice smluv a v kvalitním podpoře vedení projektu implementace na naší straně.

ZAT II

Novinky

12.04.2019

Spolupráce 2019

Firma AppliCon IT zahájila spolupráci se společností MORAVIA CANS a.s. s cílem vybrat a implementovat nový ERP systém, dále pak firma AppliCon IT zahájila spolupráci se společností EGE, kde probíhá projekt reimplementace ERP systému.

07.05.2018

Interview Zdeněk Špelina

V časopisu IT systems byl uveřejněn článek s jednatelem firmy.
Všechny novinky >>

Implementované systémy

MFG Pro IFS Navision Movex JDE BAANSAPOracle Microsoft Dynamics Helios Infor